INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel informace

 1. Ať už na webové stránky www.ZpevTicha.cz, www.jak-na-bolava-zada.cz nebo www.DavidoChab.cz zatím jenom nakukujete, nebo už si necháváte posílat maily s hudebními nahrávkami anebo tipy jak na bolavá záda anebo už jste si u nás něco objednali, koupili, najdete v tomto dokumentu pro všechny případy informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které nám o sobě dáte k dispozici.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů se řídíme závaznými právními předpisy. Aktuálně to je stále ještě zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale už od 25.5.2018 je účinné i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  I. Obsah a účel informace
  II.
  Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  V.
  Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  VI.
  Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  VII.
  Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

 

RNDr. David Cháb, Ph.D., IČ: 75566885, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Zapsaný v živnostenském rejstříku

a

ELDAVÍDO, s.r.o., IČ: 06678173, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 286882

(dále jen „Společní správci“ anebo jednoduše jako „Správce“)

Co to znamená, že jsme Společní správci? Ke zpracování vašich osobních údajů budeme přistupovat společně (a úplně stejně zodpovědně), údaje budeme mezi sebou sdílet tak, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Jde o sdílení velmi úzké, protože za vším je jeden a ten samý člověk. ELDAVÍDO s.r.o. založil přímo David Cháb (je jediným jednatelem i společníkem) a veškeré osobní údaje, které poskytnete přímo jemu nebo s.r.o. spolehlivě osobně ohlídá. Osobní údaje putují většinou do elektronické databáze aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistíme, že vám budou chodit jen ty mailové zprávy, tipy a zajímavé nabídky, které chcete. A tato databáze je hlavním zdrojem, který budeme jako společní správci spolu sdílet.

 

Dohodli jsme se, že tím, kdo bude ochranu osobních údajů zajišťovat, bude ELDAVÍDO, s.r.o. Přesto je jen na vás, vůči komu ze společných správců se rozhodnete svá práva (viz čl. VI.) uplatňovat, anebo s kým ohledně svých osobních údajů komunikovat.

Kontaktní e-mail je:             Davido@ZpevTicha.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme především údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním produktů nebo služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, apod.). Pokud jste podnikatelem, tak pro přípravu smlouvy a ověření/kontrolu identifikačních údajů využíváme údaje z veřejných rejstříků.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (typicky bez uvedení doručovací adresy vám nemůžeme poslat zboží). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (jen pro analýzu návštěvnosti), informace o objednaných a koupených produktech a službách, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Při poskytování masáží a v souvislosti s projektem Jak na bolavá záda nám sdělujete i některé údaje o zdravotním stavu. Někteří z vás píší i komentáře pod webináře nebo články a i v nich konkrétní informace o svém zdravotním stavu uvádějí. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nijak dál nezpracováváme, a i tak slouží jen pro poskytnutí samotných služeb či zodpovězení dotazů. V anonymizované podobě výsledky (zlepšení zdravotního stavu) občas použijeme k prezentaci pozitivních výsledků dosažených s využitím našich produktů a služeb.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?


A.
Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom většinou nejde vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Spíše půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky anebo smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu. V případě, že jste zadali svůj kontaktní údaj pro zaslání některého obsahu zdarma, zpracováváme i tento kontaktní údaj, pro účely zaslání požadovaného e-booku, tipu, videa.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami subjekty zveřejní v komentářích pod webinářem, videem, článkem nebo sdělí jako zpětnou vazbu nebo při poskytování služeb (zejména masáží). Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů, anebo váš souhlas jako subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
 • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání nahrávek bubnu, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání nahrávek bubnu“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, cíleně, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

Pokud nejste zatím naším klientem, nebo jste si nestáhli hodnotný obsah z našeho webu, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích, nahrávkách a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu).

Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů, jež souvisí s oborem naší činnosti. Vždy pouze v případě, že si myslíme, že vám budou k užitku.

Souhlas musíme mít i k případnému zasílání cílených nabídek nebo cílené reklamy na sociálních sítích typu Facebook, Instagram.

Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z námi pořádaných živých akcí.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 10 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše – typicky nutnost uchovat fakturační údaje na faktuře a nutnost jejich archivace ze zákona), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není. A ukládá nám jejich zpracování zákon.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, pomoc s administrativou, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v případě, že vám posíláme nějaký fyzický produkt, je zpracovatelem i přepravce, konkrétně Česká pošta, s.p. (a předáváme jí vaše jméno, příjmení, adresu a telefon, případně email), aby vás mohli informovat o doručování zboží. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Technická a organizační bezpečnostní opatření samozřejmě přijímáme k ochraně osobních dat v potřebném rozsahu především sami a obdobně je, na základě smluv požadujeme i od zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů vám zašleme na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů


A.
Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C.Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D.Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu Davido@ZpevTicha.cz zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách

https://www.zpevticha.cz/ochrana-osobnich-udaju/

https://www.jak-na-bolava-zada.cz/ochrana-osobnich-udaju/

https://www.davidochab.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Toto znění je účinné od 13.5.2018